Sök
  • muntlig inlärning i
  • svenska som andraspråk
Sök Meny

Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det vänder sig till kortutbildade eller andra studerande som upplever svårigheter med att lära sig språket genom de skriftbaserade läromedlen.

Tala svenska direkt är lämpligt att använda på studieväg 1, kurs A och B, inom sfi-utbildningen och inom den grundläggande vuxenutbildningens första del. Boken kan även användas i språkterapeutiska sammanhang av talpedagoger och logopeder.

Läromedlet är upplagt kring samhällsinriktade och språkliga teman och har en systematisk metodik för muntlig inlärning.

Bildordboken innehåller över 700 färgbilder. I boken möter vi ett antal personer i vardagliga och ”vuxna” situationer. Bokens teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, besök i affär, skola, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika grammatiska moment. I slutet finns kartor, förteckningar över länder och ett alfabetiskt ordregister. Två cd-skivor hör till boken, men man kan även lyssna direkt här på webbplatsen. En fjärde upplaga av bildordboken utkom 2018.

Till bildordboken finns tio läshäften som ger lästräning på lätt svenska. Huvudpersonerna i bildordboken presenteras i var sitt häfte. Läshäftena kan även användas helt fristående.

Författare: Ellen Hanssen

Tala svenska direkt bildordbok

Tala svenska direkt alla läshäften

Lämna ett svar